Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số, được hình thành, lưu trữ và trao đổi dựa vào hệ thống điện toán và được lưu trữ trên máy tính, điện thoại,…và các thiết bị kết nối internet khác.

Tiền điện tử thường được gọi nôm na là tiền ảo vì bạn không thể nhìn thấy, sờ chạm được như tiền giấy do ngân hàng phát hành. Tiền ảo là cách gọi phổ biến của tiền điện tử ở Việt Nam.

Vì tiền điện tử có rất nhiều ưu điểm nên từ khi đồng tiền ảo Bitcoin ra đời, thị trường tiền điện tử phát triển bùng nổ về vốn hóa, vùng lãnh thổ, và số lượng. Tính đến 2020, có hơn 5000 loại tiền ảo trên thị trường, trong đó Hoa Kỳ, Châu u và Trung Quốc có vốn hóa tiền điện tử chiếm phần lớn trên toàn cầu.

Leave a comment

Gọi ngay cho chúng tôi!