Phần mềm backtest forex là chương trình cho phép trader kiểm thử chiến lược giao dịch dựa trên các dữ liệu quá khứ. Phần mềm này tái hiện lại hành vi giao dịch và phản ứng của thị trường với một chiến lược forex. Sau đó, trader có thể sử dụng kết quả thu được để đo lường hiệu suất và tối ưu lại chiến lược trước khi áp dụng trên thị trường thực. Chiến lược backtest forex ra đời vì nhiều trader tin rằng “Các giao dịch thành công trong quá khứ sẽ có thể thành công trong tương lai”.

Vào năm 1980, việc kiểm tra lại hệ thống Forex là một khái niệm khá đơn giản. Các thương nhân sẽ thực hiện các giao dịch có lương tâm của họ trên các biểu đồ, tạo ra vị trí để ‘mua’ hoặc ‘bán’. Sau đó, họ sẽ tự viết các ghi chú đầy đủ về kết quả giao dịch của mình vào nhật ký. Hầu hết các ý tưởng thương mại xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc về phân tích cơ bản, hoặc nhận thức về các mô hình thị trường. Vào những năm 1990, một người được coi là “nhà đổi mới đầu tư” nếu họ có thể hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính.

Quy trình điện tử cho phép chúng tôi kiểm tra kết quả trực tuyến và có được niềm tin vào chiến lược của chúng tôi ngày nay được sử dụng để mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, trong quá khứ. Tuy nhiên, tiến bộ công nghệ đã đơn giản hóa toàn bộ quá trình cho chúng tôi. Kể từ đó, quá trình đã tiếp tục tiến lên, nhưng không phải lúc nào cũng tốt hơn. Những người áp dụng sự siêng năng và ý thức chung vào việc kiểm tra lại các chiến lược giao dịch trong Forex thường ở vị trí tốt hơn để được thưởng những lợi ích to lớn.

Leave a comment

Gọi ngay cho chúng tôi!