Bitcoin là một loại tiền kĩ thuật số được ra đời vào tháng 1 năm 2009, dựa trên sách trắng (white paper) của Satoshi Nakamoto. Bitcoin không được phát hành hoặc hỗ trợ bởi bất kì ngân hàng hoặc chính phủ nào.

– Bitcoin là một trong những loại tiền kĩ thuật số đầu tiên sử dụng công nghệ ngang hàng (peer – to peer hoặc P2P) để tạo điều kiện thanh toán ngay lập tức.
– Bitcoin không được phát hành hoặc hỗ trợ bởi bất kì ngân hàng hoặc chính phủ nào.
– Bitcoin không tồn tại dưới dạng tiền mặt, được phát hành với số lượng có hạn (21 triệu bitcoin). Số dư được ghi chép trên một sổ cái công khai cùng với tất cả các giao dịch Bitcoin.

Nhiều người ủng hộ Bitcoin tin rằng tiền kĩ thuật số là xu hướng tương lai. Họ cho rằng Bitcoin tạo điều kiện cho một hệ thống thanh toán nhanh và miễn phí cho các giao dịch trên toàn cầu.

Mặc dù, Bitcoin không được hỗ trợ bởi bất kì chính phủ hoặc ngân hàng trung ương nào nhưng trên thực tế nó có thể được đổi thành tiền truyền thống. Một trong những lí do chính cho sự tăng trưởng của các loại tiền kĩ thuật số như Bitcoin là chúng có thể hoạt động thay thế cho tiền định danh và các mặt hàng truyền thống như vàng.

Leave a comment

Gọi ngay cho chúng tôi!