Masternode là gì?
Hiểu một cách đơn giản, masternode là một máy chủ trên mạng phi tập trung. Nó được sử dụng để hoàn thành các chức năng duy nhất theo cách mà các nút thông thường không thể. Masternode có thể được sử dụng cho các tính năng như gửi trực tiếp / giao dịch tức thời hoặc giao dịch riêng tư.

Để đi vào chi tiết hơn về masternode, chúng ta hãy dạo qua một chút về Blockchain.

Blockchains, theo nghĩa rộng của cơ chế đồng thuận được chia thành 3 loại: POW (bằng chứng công việc), POS (bằng chứng cổ phần) và hỗn hợp cả 2 loại. Mỗi loại chuỗi khối phải có một cơ chế xử lý các giao dịch cho phép chuỗi khối hoạt động.

Các blockchain với cơ chế POW, chẳng hạn như Bitcoin, được hỗ trợ bởi các ‘thợ mỏ’ – những người xử lý các giao dịch bằng các khối ‘khai thác’ sau đó được thêm vào blockchain. Khi một khối được khai thác, thợ đào được thưởng, trong trường hợp này là Bitcoin. Tuy vậy, các hệ thống POW rất tốn năng lượng và ngành công nghiệp tiền điện tử đang dần chuyển sang một loại blockchain thay thế, tiết kiệm năng lượng hơn gọi là POS.

Leave a comment

Gọi ngay cho chúng tôi!